Bắt đầu với Zoom Apps

Kết hợp các ứng dụng yêu thích của bạn với sức mạnh từ nền tảng cuộc họp trực tuyến thông qua Hướng dẫn bắt đầu với thành phần tích hợp Zoom App và phần trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập