Truy cập tài khoản

Có nhiều cách tạo tài khoản Zoom và liên kết với tài khoản Google hoặc Facebook hiện có. Làm theo các bài viết hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện để quản lý quyền truy cập tài khoản và đặt lại mật khẩu Zoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập