Quản lý nhóm và người dùng

Các bài viết này giúp bạn hiểu cách thức bổ sung hay xóa người dùng, chỉ định giấy phép và bật cài đặt dựa trên ưu tiên của tổ chức để quản lý nhóm và người dùng.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập