Quản lý tài khoản giáo dục

Zoom hỗ trợ môi trường học tập từ xa và kết hợp dành cho trường học từ cấp tiểu học đến trung học và giáo dục bậc cao. Bài viết hướng dẫn này giúp bạn quản lý chi tiết tài khoản giáo dục của mình, tìm hiểu thêm về các cài đặt sẵn có và tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập