Cài đặt video

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt video trước hoặc trong cuộc họp để đáp ứng bố cục camera và video của bạn. Tìm hiểu thêm về các cài đặt có sẵn mà bạn có thể bật và sử dụng để nâng cao trải nghiệm hội nghị video trực tuyến của mình trên nền tảng Zoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập