Khắc phục sự cố video

Nếu video Zoom của bạn không hoạt động hoặc bạn muốn kiểm tra video để đảm bảo camera hoạt động bình thường, hãy khai thác các bài viết hỗ trợ này để giúp bạn khắc phục sự cố và xử lý vấn đề bạn đang gặp phải.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập