Khắc phục sự cố về bản ghi Zoom

Nếu bạn muốn khôi phục bản ghi đám mây đã xóa hoặc cần hỗ trợ ghi âm bổ sung, hãy sử dụng các bài viết này để khắc phục sự cố và xử lý vấn đề bạn gặp phải.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập