Cài đặt và cấu hình cho SSO

Cấu hình đăng nhập một lần của Zoom cho phép người dùng Zoom đăng nhập vào Zoom bằng thông tin xác thực của công ty. Là quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản, hãy sử dụng các tài nguyên hỗ trợ này để cài đặt và bật tính năng đăng nhập một lần cho tổ chức của bạn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập