Bắt đầu với VDI

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) là mô hình điện toán dựa trên đám mây cho phép bạn truyền hình ảnh máy tính đến thiết bị điểm cuối. Người dùng sau đó có thể truy cập hệ điều hành và ứng dụng trên điểm cuối đó. Sử dụng các bài viết hỗ trợ này để bắt đầu VDI.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập